Thứ năm, 21/01/2021 - 00:33|
WEBSITE PHÒNG GD&ĐT NGỌC HIỂN
Căn cứ Công văn số 96/PC64-Đ3 ngày 22 tháng 01 năm 2014 của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tỉnh An Giang; Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang đề nghị Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thực hiện những nội dung sau:
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Qua kết quả thanh tra, kiểm tra hoạt động chuyên môn ở một số đơn vị trường THCS, THPT trên địa bàn toàn tỉnh, nhận thấy các đơn vị chưa chấp hành nghiêm hướng dẫn và yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện nhiệm vụ năm học. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, ngày 29 tháng 11 năm 2013 Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành công văn số 1956/SGDĐT-GDTrH yêu cầu Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THPT trong toàn tỉnh triển khai thực hiện ngay một số việc
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Sở Giáo dục và Đào tạo phát hành văn bản số 2035/SGDĐT-TCCB ngày 13/12/2013 về việc Thông tin chính sách bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động bị mất việc làm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.
Ngày ban hành:
12/10/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực